T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

 

                                      HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİSYON GÖREVİ

İMZA

1

Tuğba AKÇAKAYA

Başhekim Yardımcısı

 

 

2

Hakan NEVZAT

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

 

3

Fatih BOZANCIR

Müdür Yardımcısı

 

 

4

Sevda ÖZCAN

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

 

 

5

Gazi ÇÖMEZ

Dahili Branş Uzmanı

 

 

6

Hüsamettin YÜZER

Genel Cerrahi Uzmanı

 

 

7

Seçil ŞİMŞEK

Biyokimya Uzmanı

 

 

8

Selahattin RENDA

Psikolog

 

 

9

Halid KUTLUHAN

Eczacı

 

 

10

Rukiye GÖRBAK

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

11

Mehmet ARSLAN

Hemşire

 

 

12

Mücahit ALTUNTAŞ

Hemşire

 

 

13

Selvihan ARAZ

Hemşire

 

 

14

Hatice Kübra ERKENEKLİ

Hemşire

 

 

 

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

İlaç güvenliğinin sağlanması

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Hastaların güvenli transferi

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların önlenmesi

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması