T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ve Yakınlarının Görüşlerini Değerlendirme Ekibi

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

 

     HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİSYON GÖREVİ

İMZA

1

Tuğba AKÇAKAYA

Başhekim yardımcısı

Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi

 

2

Hakan NEVZAT

İdari ve Mali işler Müdürü

 

 

3

Sevda ÖZCAN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

 

 

4

Gazi ÇÖMEZ

Dahili Branş Uzmanı

 

 

5

Hüsamettin YÜZER

Cerrahi Branş Uzmanı

 

 

6

Seçil Şimşek

Biyokimya Uzmanı

 

 

7

Fatih BOZANCIR

Müdür Yardımcısı

 

 

8

Selahattin RENDA

Psikolog

 

 

9

Rukiye GÖRBAK

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

10

Mert POLAT

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

 

11

Tuncay DAŞ

Anestezi Teknikeri

 

 

12

Ebru TELLO

Röntgen Teknisyeni

 

 

 

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir:

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

İlaç güvenliğinin sağlanması

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Hastaların güvenli transferi

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların önlenmesi

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması