T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Pazarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ebys ve Evrak Kayıt

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020

Evrak Kayıt Birimi


AYDIN MENDERES BOZDAĞ
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ


 


DİLEK FELEK
TIBBİ SEKRETER


 


Genel sekreterliğe gelen ve giden evrakların zimmet karşılığı teslim alınması ve teslim edilmesi işlemlerini, yürütmek. Evrakların zamanında ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak ve Başkan’ın verdiği diğer görevleri yürütmek.


Gelen Evrak Birimi

1. Kurumlardan gelen (elden getirilen dilekçeler dâhil) evrakları zimmet karşılığı teslim alınması,
2. Posta yoluyla gelen tüm yazışmaları zimmet karşılığı teslim almak. Teslim alınan evrakları aciliyet durumlarına göre tasnif edilmesi,
3. Gelen tüm evraklara otomatik numaratör ile tarih sayı verilmesi,
4. Acil evrakları otomasyon sistemi üzerinden kaydederek gerekli birime zimmet karşılığı teslim edilmesi,
5. Kişiye özel gelen zarfların zimmet karşılığı verilmesi işlemlerini yapmak.

Giden Evrak Birimi (Posta Zimmet)

1. Birim içinde yazılan yazışmalara otomatik numaratör ile tarih sayı verilmesi,
2. Tarih sayı verilen evrakları sistem üzerinden otomatik olarak taranarak kurumlara göre sınıflama,
3. Aciliyet ve gizlilik arz eden yazışmalar (süreli) faks yolu ile iletilip evrak hiç bekletilmeden dış kurye ile zimmet karşılığı elden teslim edilmesi,
4. Evrakların günlük olarak dış kurye ile belli saatlerde zimmet karşılığı teslim edilmesi,
5. Posta ile gitmesi gereken evrakların günlük aciliyete göre posta yolu ile gönderilmesi,
6. Kurum içerisindeki evrakların zimmet karşılığı verilmesi işlemlerini yapmak.